TAKING INDUSTRY 4.0WARD

TAKING INDUSTRY 4.0WARD

מערכת לאבטחת עבודות חשמל

בסביבה המאופיינת בסיכון גבוה, כל פעילות תחזוקה מקצועית מתוכננת או שלא דורשת נהלים קפדניים על מנת למנוע את הסיכון להתחשמלות ולהפחית את הסיכוי לטעויות בתהליך ניתוק החשמל. באמצעות טכנולוגיית NFC לזיהוי מקור הכוח, החשמלאים יכולים לזהות את מקור הכוח באופן וודאי ולנתק את החשמל בבטחה מבלי לסכן את המפעילים העובדים באתר. המערכת גם מאפשרת "להפעיל מחדש" את מערכת החשמל בצורה בטוחה ומאובטחת.

לבקשת דמו

יתרונות המערכת

פתרונות נוספים