TAKING INDUSTRY 4.0WARD

TAKING INDUSTRY 4.0WARD

אימות הנפה

המערכת מאפשרת באמצעות שימוש באלגוריתם חכם לבצע אימות אוטומטי לתהליך ההנפה (מול המכונה / אביזרי ההנפה / המשימה) ובכך למנוע טעויות אנוש ולמזער את הסיכון הטמון בפעולות אלו.

לבקשת דמו

יתרונות המערכת

פתרונות נוספים